Featured Stories
OSI ikinci ve üçüncü katman saldırılarına karşı ağı korumak amacı ile aşağıdaki temel kontrol setleri Switch ve router cihazlarında icra edilebilir. Burada eklediğim maddeler ağ temelli saldırılara karşı alınabilecek tedbirlerden […]

Ağ Cihazlarında Güvenliği Artırmak için Uygulanacak Temel Kontrol Setleri

OSI ikinci ve üçüncü katman saldırılarına karşı ağı korumak amacı ile aşağıdaki temel kontrol setleri Switch ve router cihazlarında icra edilebilir. Burada eklediğim maddeler ağ temelli saldırılara karşı alınabilecek tedbirlerden […]

Aşağıdaki adımlar FortiSIEM 5.2.5.1615 üzerinde denenmiştir. Cihazı kapatıyoruz. 4 üncü diskin boyutunu artırıyoruz.    3. Cihazı başlatıyoruz.Diskimizin %95 i dolu.  4. mv /var/spool/cron/root /var/spool/cron/root.org5. phtools –stop all (çift “-” ile)6. […]

FortiSIEM Disk Boyutunu Artırma

Aşağıdaki adımlar FortiSIEM 5.2.5.1615 üzerinde denenmiştir. Cihazı kapatıyoruz. 4 üncü diskin boyutunu artırıyoruz.    3. Cihazı başlatıyoruz.Diskimizin %95 i dolu.  4. mv /var/spool/cron/root /var/spool/cron/root.org5. phtools –stop all (çift “-” ile)6. […]

phtools –stop all killall -9 processname phstatus #!/bin/bash phtools –stop all & service crond stop & monctl stop & service httpd stop & service postgresql stop & /opt/glassfish/bin/asadmin stop-domain & […]

FortiSIEM Kill Process Commands

phtools –stop all killall -9 processname phstatus #!/bin/bash phtools –stop all & service crond stop & monctl stop & service httpd stop & service postgresql stop & /opt/glassfish/bin/asadmin stop-domain & […]

Editors' Picks