Featured Stories
Aşağıdaki adımlar FortiSIEM 5.2.5.1615 üzerinde denenmiştir. Cihazı kapatıyoruz. 4 üncü diskin boyutunu artırıyoruz.    3. Cihazı başlatıyoruz.Diskimizin %95 i dolu.  4. mv /var/spool/cron/root /var/spool/cron/root.org5. phtools –stop all (çift “-” ile)6. […]

FortiSIEM Disk Boyutunu Artırma

Aşağıdaki adımlar FortiSIEM 5.2.5.1615 üzerinde denenmiştir. Cihazı kapatıyoruz. 4 üncü diskin boyutunu artırıyoruz.    3. Cihazı başlatıyoruz.Diskimizin %95 i dolu.  4. mv /var/spool/cron/root /var/spool/cron/root.org5. phtools –stop all (çift “-” ile)6. […]

phtools –stop all killall -9 processname phstatus #!/bin/bash phtools –stop all & service crond stop & monctl stop & service httpd stop & service postgresql stop & /opt/glassfish/bin/asadmin stop-domain & […]

FortiSIEM Kill Process Commands

phtools –stop all killall -9 processname phstatus #!/bin/bash phtools –stop all & service crond stop & monctl stop & service httpd stop & service postgresql stop & /opt/glassfish/bin/asadmin stop-domain & […]

FortiSIEM de şöyle bir durum başıma geldi: TrendMicro IMSVA loglarını almak üzere syslog konfigürasyonu yaptık. FortiSIEM tarafında özel bir parser kullanmadık. Defaultta kendi belirlediği jenerik parser ile logları okumaya başladık. […]

FortiSIEM’de CMDB’den Kayıt Silme

FortiSIEM de şöyle bir durum başıma geldi: TrendMicro IMSVA loglarını almak üzere syslog konfigürasyonu yaptık. FortiSIEM tarafında özel bir parser kullanmadık. Defaultta kendi belirlediği jenerik parser ile logları okumaya başladık. […]

Editors' Picks