DNSZone::Table::select() failed: no such row in the table Hatası

Plesk 9.5 versiyonunda Veritabanında DNS Zone tablosu kaybolduğunda

domaini silerken aşağıdaki hata alınmakta.

DNSZone::Table::select() failed: no such row in the table

Ilgili domaini silmek için domain.exe aracını kullanabiliriz.

C:\Users\Emre>cd C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\admin\bin yolu içerisinden domain.exe yi çalıştırarar

domain.exe –remove silinecekalanadi.com

veya

domain.exe -r silinecekalanadi.com

şeklinde ilgili alanadını silebiliriz.

——————————————————————

Silinmezse plesk veritabanına bağlanıp select * from domains; diyerek ilgili domainin ID sini bulup

delete from hosting where dom_id 'domainin ID si'; diyerek domaini plesk üzerinden silebiliriz.

Sonrasında Mail Server üzerinden, IIS üzerinden de kontrol edip silebiliriz.

About Emre BAŞTUĞ

Emre BAŞTUĞ