ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified

ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified

Asp.net üzerinden ODBC ile Mysqle bağlanmak istendiğinde yukarıdaki hata alınıyorsa muhtemelen Mysql ODBC Driver kurulu değildir ya da ilgili IIS User ın ODBC driver .dll lerine erişim hakkı yoktur.

ODBC Driver kullanan sitenin örnek sql bağlantı cümleciği (connection strings)

<add name="test" connectionString="Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=Db nin bulunduğu sunucu veya ip;Database=testdb; User=db_user;Password=blabla;"
providerName="System.Data.Odbc" />

Buradan sunucu tipine göre sürücüyü indirip kuruyoruz. Sonrasında …Program Files (x86)\MySQL\Connector ODBC 5.1 yoluna kurduğumuz driver için sitemizin IIS kullanıcısına (IUSR)

read ve write hakkı veriyoruz. Sunucu üzerinde Plesk kurulu ise psaadm ve psacln gruplarına yetki veriyoruz. IIS kullanıcıları bu gruplara otomatik olarak dahil oluyor çünkü.

Mysql Connector ODBC Driver

About Emre BAŞTUĞ

Emre BAŞTUĞ