Juniper EX Switch DHCP Server Kurulumu

juniper-ex-switch-dhcp-junos

Yukarıdaki topolojiyi baz alarak üzerinde birden çok VLAN barındıran bir EX switch için DHCP kurulumu adımları:
(Vlan’ların altında birden çok kullanıcı olduğunu, o VLAN için birden çok interface kullanılabileceğini ve DHCP’nin belli bir IP aralığından dağıtım yapmasını istediğimizi kabul edelim.)
1- VLAN’ları ayırma ve ID verme.
2- İlgili VLAN’lar için ihtiyacımız kadar interface ayırma.
3- Interface’leri VLAN’lara atama.
4- VLAN’lar için L3-Interface oluşturma.
5- Her bir VLAN için DHCP ayarlarını yapma ve DHCP Server kurulumunu tamamlama.

1-) Öncelikle topolojideki üç departman için (Finans, IK, Pazarlama) VLAN ayarlamalarını yapalım.
root@JNP# set vlans Finans vlan-id 10
root@JNP# set vlans IK vlan-id 20
root@JNP# set vlans Pazarlama vlan-id 30
root@JNP# run show vlans

2-) VLAN’lar için önceden hesaplanan IP aralıklarını tanımlayalım.
root@JNP# set interfaces interface-range ip-finans member-range ge-0/0/1 to ge-0/0/7
root@JNP# set interfaces interface-range ip-ik member-range ge-0/0/8 to ge-0/0/12
root@JNP# set interfaces interface-range ip-pazarlama member-range ge-0/0/13 to ge-0/0/20

3-) Oluşturulan interface-range’ler için VLAN atamalarını yapalım.
[edit interfaces]
root@JNP# set interface-range ip-finans unit 0 family ethernet-switching vlan members Finans
root@JNP# set interface-range ip-ik unit 0 family ethernet-switching vlan members IK
root@JNP# set interface-range ip-pazarlama unit 0 family ethernet-switching vlan members Pazarlama
root@JNP# commit

4-) VLAN’lara l3-interface oluşturma:
root@JNP# set interface vlan unit 10 family inet address 10.0.0.1/24
root@JNP# set interface vlan unit 20 family inet address 172.16.0.1/24
root@JNP# set interface vlan unit 30 family inet address 192.168.0.1/24

5-) Son olarak DHCP havuzunu oluşturmak ve ilgili VLAN’lara istediğimiz aralıkta dağıtım yapmasını ayarlamak:
root@JNP# set system services dhcp pool 10.0.0.0/24
root@JNP# set system services dhcp pool 10.0.0.0/24 address-range low 10.0.0.10 high 10.0.0.20
root@JNP# set system services dhcp pool 10.0.0.0/24 router 10.0.0.1
root@JNP# set vlan Finans l3-interface vlan.10
root@JNP# set system services dhcp pool 172.16.0.0/24
root@JNP# set system services dhcp pool 172.16.0.0/24 address-range low 172.16.0.5 high 172.16.0.10
root@JNP# set system services dhcp pool 172.16.0.0/24 router 172.16.0.1
root@JNP# set vlan IK l3-interface vlan.20
root@JNP# set system services dhcp pool 192.168.0.0/24
root@JNP# set system services dhcp pool 192.168.0.0/24 address-range low 192.168.0.5 high 192.168.0.20
root@JNP# set system services dhcp pool 192.168.0.0/24 router 192.168.0.1
root@JNP# set vlan Pazarlama l3-interface vlan.30
root@JNP# commit
root@JNP# exit

Kurduğumuz DHCP ile ilgili ayar dökümü almak için aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

root@JNP> show system services dhcp
root@JNP> show system services dhcp pool
root@JNP> show system services dhcp binding

Kaynaklar:
1. Configure DHCP Server – Juniper.net
2. Understanding DHCP Services for EX Series Switches – Juniper.net

 

Onur ÖZTEKİN

About Emre BAŞTUĞ

Emre BAŞTUĞ