Server 2008 R2 – Windows Update Yapılamaması

Windows Update yapılamıyor, Server Manager üzerinden de roller ve features lar görüntülenemiyor
ise konu ile ilgili application loglarına aşağıdaki error düşmektedir.

Faulting application name: TrustedInstaller.exe, version: 6.1.7600.16385, time stamp: 0x4a5bc4b0
Faulting module name: ntdll.dll, version: 6.1.7600.16385, time stamp: 0x4a5be02b

—————————

System loglarında ise aşağıdaki hata event ı bulunmaktadır.

The Windows Modules Installer service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).
The following corrective action will be taken in 120000 milliseconds: Restart the service.

Update işleminin düzgün yapılabilmesi ve rollerin server manager üzerinden görüntülenebilmesi için RPC, Windows Update ve Windows Module Installer servislerinin (ve bağlı dependencies lerinin) düzgün çalışması gerekiyor.

En kısa çözüm :
Server 2008 R2 x64 Eng. için UAC ın kapatılıp aşağıdaki paketin manuel olarak yüklenmesidir.

Windows6.1-KB947821-v24-x64.msu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Emre BAŞTUĞ

Emre BAŞTUĞ