Terminal Servisler için RDP Portunu Değiştirme

Uzak masaüstü yaparak makineye bağlanan kullanıcılar varsayılan 3389 nolu port üzerinden geliyor. Ancak bu port numarası değiştirilmek istenebilir.

Start / Run / Regedit

Regedit\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Portnumber : 3389

yukarıdaki yol takip edilerek rdp portu değiştirilebilir.

About Emre BAŞTUĞ

Emre BAŞTUĞ